Tình hình là gần tới giáng sinh rồi, Không biết có anh chị em nào có cây thông Noel cỡ lớn để lại cho em chơi Noel lấy không khí giáng sjnh. Anh chị em inbox lại thông tin giúp em nhe.! cám ơn cả nhà cvt.vn