PETROLAO cần tuyển dụng
  • 05 Kỹ sư hóa dầu làm việc ở công ty PetroLao - thủ đô Vientiane - Lào
  • 01 Kế toán (Nam) làm việc tại Campuchia
  • Chế độ làm sinh hoạt và điều kiện làm việc tốt
  • Lương theo thỏa thuận
Thông tin chi tiết tham khảo tại: http://oilgas.vn/tuyen-dung-05-ky-su-hoa-dau-lam-viec-tai-lao.t9689.html