Giáo Viên Tiếng Anh kỳ cựu, đã giảng dạy tại nhiều Trung Tâm.
Học phí 1 triệu một khóa 3 tháng.
Học tuần 3 buổi, thứ 2, 4, 6.
Các bạn vui lòng liên hệ:
Đt 0908432253, đc 207, lê hồng phong.