ưu tiên tplink, dlink. chạy tốt. giá tốt. 01212775767