Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Thuế và tư vấn

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào hiện nay đều cần phải có đạo đức nghề nghiệp, trong đó mỗi một nghề nghiệp lại có một chuẩn mực những quy định về đạo đức riêng biệt. Đặc biệt, đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn, đạo đức nghề nghiệp trở nên vô cùng quan trọng, nó thể hiện sự chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn và hơn hết là sự tôn trọng dành cho khách hàng của mình. Sự tiến bộ không ngừng nghỉ của xã hội, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã đưa ra những yêu cầu cao hơn về đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Đạo đức nghề nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của mình, được khách hàng tín nhiệm và tin tưởng mà còn là trách nhiệm với toàn thể xã hội, với cộng đồng. Đối với ngành nghề rất đặc thù như Tư vấn thuế, không có một bộ quy tắc, chuẩn mực chung theo quy định pháp luật nào giống như một số dịch vụ đảm bảo khác như kế toán, kiểm toán. Tuy nhiên, những người làm trong ngành Tư vấn thuế vẫn đề ra một số chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp thông qua kinh nghiệm làm việc cũng như những lần trải nghiệm thực tế của mình, bao gồm một số chuẩn mực chính như:

  • Bảo mật;
  • Chính trực;
  • Năng lực chuyên môn và tính cẩn trọng;
  • Liêm chính.

Để hoàn thành tốt công việc và làm hài lòng khách hàng, ngoài việc tuân thủ những chuẩn mực đạo đức trên thì người làm tư vấn cần phải tuân thủ một số chuẩn mực khác tùy thuộc vào tình hình thực tế và từng khách hàng khác nhau, bởi lẽ đạo đức nghề nghiệp luôn thấm nhuần trong tư tưởng và cách làm việc của mỗi một người làm dịch vụ Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán, chứ không chỉ đơn thuần là việc áp dụng những chuẩn mực có sẵn một cách máy móc.

RSM Việt Nam nói chung và phòng Tư vấn thuế nói riêng luôn đề cao vấn đề về đạo đức cho nhân viên. Chúng tôi có những khóa đào tạo ngắn hạn cho nhân viên để nâng cao đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với mọi công việc trong ngành Tư vấn thuế của mình.

Kiểm toán

IFRS

Share.

About Author